Transporter

Vi samarbetar med lokala transportföretag och förmedlingar.

Björknäs Schakt säljer fyllningsmaterial, singel, kross, sand och jord.

Kontakta Olli för hjälp med material: 070-650 94 33